تماس با ما

ایمیل سایت  :Info@clsisfahan.ir

تلگرام جابک اصفهان :   me/joinchat/Ai3lvD5CxgSQpqb62uOOUg

تلگرام اطلاع رسان جابک اصفهان : telegram.me/etlaresanjabak

شماره ارسال پیامک :10009132297362

 موبایل آقای طیباطیبا مسئول کمیته اشتغال :09133175907


لینکستان
ارتباط با مدیر
 
 
آخرین اخبار
***باهم براي هم***ما ميتوانيم***
۱۳۹۸/۱۱/۲۴

گزارش اولين جلسه هيئت مديره جديد جابک استان اصفهان
۱۳۹۸/۵/۱۶

گزارش انتخابات چهارمين دوره هيئت مديره و بازرس جامعه آزمايشگاهيان باليني استان اصفهان
۱۳۹۸/۵/۱۱

گزارش جلسه هم انديشي سوپروايزرهاي آزمايشگاههاي استان اصفهان با هيئت مديره کشوري
۱۳۹۸/۵/۱۱

اسامي کانديدهاي هيئت مديره و بازرس انتخابات چهارمين دوره جامعه آزمايشگاهيان باليني استان اصفهان
۱۳۹۸/۵/۵

انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره و بازرس جامعه آزمایشگاهیان بالینی استان اصفهان
۱۳۹۸/۵/۵

برگزاري آخرين جلسه هيئت مديره جامعه آزمايشگاهيان باليني استان اصفهان
۱۳۹۸/۴/۶

پیگیری مجدد نامه عدم حضور پرسنل غیر مرتبط در آزمایشگاهها
۱۳۹۸/۴/۲

گفتگوي قجاوند، با ماهنامه مهندسي پزشکي: جامعه آزمايشگاهيان کشور از وزير بهداشت؛ که جزو جامعه آزمايشگاهيان کشور است انتظار توجه بيشتر داريم
۱۳۹۸/۳/۴

برگزاري نشست امروز کميسيون بهداشت ودرمان مجلس بامحوريت مشکلات جامعه آزمايشگاهي
۱۳۹۸/۲/۳۱

آرشیو تقویمی
طراحی و اجرا از مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان