تماس با ما

ایمیل سایت  :Info@clsisfahan.ir

تلگرام جابک اصفهان :   me/joinchat/Ai3lvD5CxgSQpqb62uOOUg

تلگرام اطلاع رسان جابک اصفهان : telegram.me/etlaresanjabak

شماره ارسال پیامک :10009132297362

 موبایل آقای طیباطیبا مسئول کمیته اشتغال :09133175907


لینکستان
ارتباط با مدیر
 
 
۳۰ فروردین جشن روز آزمایشگاه

   

اهم موضوعات مطروحه در این جلسه :

  • ایجاد اتحاد و انسجام میان آزمایشگاهیان

  • ارایه گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص درج روز ۳۰ فروردین به عنوان روز آزمایشگاه توسط آقای قجاوند رئیس هیئت مدیره جابک کشوری

  • برنامه ریزی و تبادل افکار برای برگزاری جشن روز آزمایشگاه

 

و در ادامه کمیته ای به عنوان مسئول پیگیری برگزاری جشن روز آزمایشگاه با حضور یک نفر نماینده از هر انجمن تشکیل و مقرر گردید تدارکات لازم جهت برگزاری جشن در روز ۳۰ فروردین را پیش بینی و اجرایی نمایند.

 

۱۳۹۷/۱۲/۱۰
نظر شما درباره مطلب بالا

 
طراحی و اجرا از مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان