تماس با ما

ایمیل سایت  :Info@clsisfahan.ir

تلگرام جابک اصفهان :   me/joinchat/Ai3lvD5CxgSQpqb62uOOUg

تلگرام اطلاع رسان جابک اصفهان : telegram.me/etlaresanjabak

شماره ارسال پیامک :10009132297362

 موبایل آقای طیباطیبا مسئول کمیته اشتغال :09133175907


لینکستان
ارتباط با مدیر
 
 
آرشیو تقویمی
سال 
فروردين ارديبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند
طراحی و اجرا از مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان